Lisen Karlsson

Trogen Arena-medlem som blev instruktör och idag leder Mix, Utemix och BootCamp. Arbetar till vardags som administratör på RM Center.